Företag

Agera i tid och förhindra kostsamma sjukskrivningar.  Boka en föreläsning för välmående medarbetare!

Medarbetare som mår bra, gör ett bra jobb

Produktionsbortfallet för en medarbetare med psykisk ohälsa kostar arbetsgivaren cirka 400 000 kronor per år (Arbetsmiljöverket). Att arbeta förebyggande med era anställdas hälsa och välmående är en investering som betalar sig mångdubbelt.

Som arbetsgivare är det avgörande att tidigt identifiera varningssignaler hos medarbetare för att förhindra halvårslånga sjukskrivningar. När medarbetare mår bra, mår företag bra! Med hälsofrämjande insatser skapar du en attraktiv arbetsplats där du, förutom glada medarbete, får bättre produktivitet, effektivitet och kvalitet. 

Behöver era anställda en energi-boozt i vintermörkret? Skicka en offertförfrågan!

forelasning stress foretag

Ett samarbete jag är stolt över:

”Tusen tack för en väl genomförd workshop, den landade väldigt väl. Mycket food for thought.”

Isadora Wronski, Sverigechef Greenpeace 

coaching-online

Stresshantering & Coaching

Med stresshantering och guidad avslappning som insats, minskar risken för frånvaro och sjukskrivning. Stödet kan ske individuellt och i grupp och passar medarbetare med följande utmaningar:

  • upprepad korttidsfrånvaro
  • förändrat beteende, drar sig undan
  • svårt att passa tider, tänjer på sin flex
  • presterar sämre
  • nedstämdhet, oro & ångest
  • sömnproblem
  • övrig stressrelaterad ohälsa

Föreläsning

Personliga och engagerande föreläsningar som bjuder in till självreflektion. Medarbetarna får med sig verktyg för självledarskap och stresshantering samt tips på återhämtning i vardagen.  Från stress och oro och till styrka och livsglädje! 

I Covid-tider kan föreläsningar även genomföras online.