Terapi | Stresshantering | Föreläsning | Workshop

Välmående medarbetare gör ett bra jobb! Förhindra kostsamma sjukskrivningar med förebyggande insatser.  

coaching-online
”Tusen tack för en väl genomförd workshop, den landade väldigt väl. Mycket food for thought.”

Isadora Wronski, 
Sverigechef Greenpeace

När medarbetare mår bra, mår företag bra!

Produktionsbortfallet för en medarbetare med psykisk ohälsa kostar arbetsgivaren cirka 400 000 kronor per år (Arbetsmiljöverket). Att arbeta förebyggande med era anställdas hälsa och välmående är en investering som betalar sig mångdubbelt.

Som arbetsgivare är det avgörande att tidigt identifiera varningssignaler hos medarbetare för att förhindra halvårslånga sjukskrivningar.  Med hälsofrämjande insatser skapar du en attraktiv arbetsplats där du, förutom välmående medarbete, får bättre produktivitet, effektivitet och kvalitet i arbetet. 

forelasning stress foretag

Föreläsning & Workshop

Engagerande och personliga föreläsningar fyllda med verktyg för att skapa balans mellan arbete och återhämtning. Medarbetarna guidas i övningar som skapar självinsikt. Från stress och oro och till styrka och livsglädje!

Terapi & Stresshantering

Med stresshantering  minskar risken för frånvaro och sjukskrivning. Stödet kan ske individuellt eller i grupp och passar medarbetare med följande utmaningar:

  • upprepad korttidsfrånvaro
  • förändrat beteende, drar sig undan
  • svårt att passa tider, tänjer på sin flex
  • presterar sämre
  • nedstämdhet, oro och ångest
  • sömnproblem
  • övrig stressrelaterad ohälsa