Terapi | Stresshantering | Föreläsning | Workshop

Välmående medarbetare gör ett bra jobb. Förhindra kostsamma sjukskrivningar med förebyggande insatser.  

coaching-online
” Tusen tack för en väl genomförd workshop, den landade väldigt väl. Mycket food for thought. ”

Isadora Wronski, 
Sverigechef Greenpeace

Medarbetare som mår bra, gör ett bra jobb

Produktionsbortfallet för en medarbetare med psykisk ohälsa kostar arbetsgivaren cirka 400 000 kronor per år (Arbetsmiljöverket). Att arbeta förebyggande med era anställdas hälsa och välmående är en investering som betalar sig mångdubbelt.

Som arbetsgivare är det avgörande att tidigt identifiera varningssignaler hos medarbetare för att förhindra halvårslånga sjukskrivningar. När medarbetare mår bra, mår företag bra! Med hälsofrämjande insatser skapar du en attraktiv arbetsplats där du, förutom glada medarbete, får bättre produktivitet, effektivitet och kvalitet. 

forelasning stress foretag

Terapi & Stresshantering

Med stresshantering och guidad avslappning som insats, minskar risken för frånvaro och sjukskrivning. Stödet kan ske individuellt och i grupp och passar medarbetare med följande utmaningar:

  • upprepad korttidsfrånvaro
  • förändrat beteende, drar sig undan
  • svårt att passa tider, tänjer på sin flex
  • presterar sämre
  • nedstämdhet, oro & ångest
  • sömnproblem
  • övrig stressrelaterad ohälsa

Föreläsning & Workshop

Personliga och engagerande föreläsningar som bjuder in till självreflektion. Medarbetarna får med sig verktyg för självledarskap och stresshantering samt tips på återhämtning i vardagen.  Från stress och oro och till styrka och livsglädje! 

I Covid-tider kan föreläsningar även genomföras online.