Företag

Kostanden för sjukskrivningar kan minska om det förebyggande arbetet ökar.  Boka en föreläsning eller workshop för stärkta och välmående medarbetare!

Medarbetare som mår bra, gör ett bra jobb

Produktionsbortfallet för en medarbetare med psykisk ohälsa kostar arbetsgivaren cirka 400 000 kronor per år (Arbetsmiljöverket). Att arbeta förebyggande med era anställdas hälsa och välmående är en investering som betalar sig mångdubbelt.

Som arbetsgivare är det avgörande att tidigt identifiera varningssignaler hos medarbetare för att förhindra halvårslånga sjukskrivningar.

När medarbetare mår bra, mår företag bra! Med hälsofrämjande insatser skapar du en attraktiv arbetsplats där du, förutom glada medarbete, får bättre produktivitet, effektivitet och kvalitet. Låter det bra?  

Skicka en offertförfrågan om du är intresserad av en hälsofrämjande föreläsning eller individuell coaching för välmående och produktiva medarbetare!

Föreläsning

Genom kunskap och verktyg kan vi förbättra vårt välmående! Jag skräddarsyr personliga och engagerande föreläsningar som bjuder in till självreflektion och insikt. Jag vill inspirera och ge energi till dina medarbetare som får testa verktyg som fungerar för att hantera den negativa stressen. Självledarskap, mental träning och personlig utveckling utlovas!

Från stress, oro och ångest till gemenskap, meningsfullhet och glädje!

I Covid-tider erbjuder jag även föreläsningar online.

forelasning stress foretag

Agera i tid och förhindra kostsamma långtidssjukrivningar.

stresscoach lagom stressad

Coaching & stresshantering

Det gäller att ta stressignaler på allvar och sätta in rätt insatser för det  finns inga quick-fix lösningar vid långvarig stress. Ibland krävs extra stöd för att att hitta balans i livet. Med stresshantering och guidad avslappning som insats, minskar risken för frånvaro och sjukskrivning. 

Stödet kan ske individuellt och i grupp och passar dig som har följande utmaningar bland dina medarbetare:

  • upprepad korttidsfrånvaro
  • förändrat beteende, drar sig undan
  • svårt att passa tider, tänjer på sin flex
  • presterar sämre
  • nedstämdhet, oro & ångest
  • sömnproblem
  • övrig stressrelaterad ohälsa