Varningssignaler på ohälsosam stress

Känner du igen dig?

Sök hjälp för att undvika långvarig sjukdom.

Känn igen negativ stress

Ofta är vi inte medvetna om att långvarig negativ stress är orsaken till vårt förändrade tillstånd. Lär dig känna igen vanliga tecken på om du är på väg in i ett allvarligt stressrelaterat tillstånd:

 • Sömnproblem
 • Spänd i nacke, rygg, käke och axlar
 • Nedstämdhet, oro och ångest
 • Irriterad eller aggressiv
 • Brist på motivation
 • Känslig för infektioner
 • Huvudvärk, yrsel
 • Magont, gaser, illamående, förändrad aptit
 • Dåligt minne, virrig
 • Koncentrationssvårigheter
 • Trötthet som inte går över
 • Lägre smärttröskel
 • Förhöjt blodtryck
coach stress nicole

Positiv och negativ stress

Att helt sluta stressa är inte svaret på ett harmoniskt liv. Stress är i grunden bra för oss och den positiva stressen behövs för att vi ska få  något gjort, vi känner stimulans och kan hamna i flow. Negativ stress däremot, är stress som pågått långvarigt utan tillräcklig återhämtning. Vi kan känna att vi hamnat i passagerarsätet i vårt liv, känna uppgivenhet och bli iriiterade.

Stress uppstår när upplevelsen av höga krav inte motsvarar de resurser vi har för att möta kraven på. Vi klarar av att ha mycket och göra, men det farliga är när vi har för mycket under för lång tid. Det gäller att skapa balans mellan intensiva och lugna perioder.